Pomoc socjalna na dzieci w Wielkiej Brytanii

Ocena użytkowników:  / 0

Rodzina klasyczna dwójka rodziców i dwójką dzieci zamieszkujących w Polsce, których  jeden z rodziców pracuje w Wielkiej Brytanii, może taka rodzina otrzymać rocznie ponad 3700 funtów. Jest to w ramach wypłacanych na Wyspach świadczeń Child Benefit i Child Tax Credit.

Child Tax Credit jest to  ulga podatkowa, pozwalająca na pokrycie kosztów związanych z wychowaniem dziecka. O Child Tax Credit  może wnioskować każdy, kto przy bardzo niskich dochodach ma na utrzymaniu dziecko lub dzieci do 16. roku życia. Jednak w  pewnych, szczególnych przypadkach brane są też pod uwagę dzieci w wieku do lat 19, warunek , muszą się uczyć one w trybie dziennym oraz w pełnym wymiarze godzin.

O Child Tax Credit, podobnie jak o Child Benefit, możesz się ubiegać wtedy  gdy nawet pociecha czy pociechy na stałe przebywają w Polsce. Wszystko to zgodnie z unijnymi przepisami, Ponieważ pociechy które zostały pozostawione przez rodziców w kraju mają takie same prawa do zasiłków rodzinnych, jak te przebywające z nimi na emigracji w Wielkiej  Brytanii.

Jednak aby uzyskać  świadczenia Child Tax Credit i  Child Benefit  należy być zatrudniony w Wielkiej Brytanii  i posiadać prawo do zamieszkiwania na terytorium UK. (Warto napisać że w przypadku obywateli państw Unii Europejskiej jest to czysta formalność), Ponieważ wystarczy udokumentować opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne National Insurance Number i wykazanie, że nasze dziecko aktualnie jest  na terytorium Unii Europejskiej. Następnie trzeba  udowodnić fakt że regularnie łożymy pieniądze na wychowanie dziecka. Warunek jaki należy spełnić w to, aby partner, bądź osoba, z którą dziecko obecnie zamieszkuje, sama nie pobierała na nie zasiłku.

Od lipca 2014 roku rząd  brytyjski  znacznie ograniczył możliwość otrzymania Child Benefit i Child Tax Credit zaraz po przyjeździe na Wyspy. Stało się tak dlatego że prowadzono tzw. Minimalnego progu zarobków. Emigrant musi wykazać się dochodem w wysokości minimum 149 funtów tygodniowo przez okres co najmniej trzech miesięcy.
Oznacza to, że obywatele krajów UE prawo do zasiłku otrzymają dopiero po trzech miesiącach pobytu w Wielkiej Brytanii, i  w tym okresie muszą podjąć . Warto zaznaczyć że nowy próg 149 funtów dotyczy także innych form pomocy.

Nowe zasady mają zastosowanie wobec imigrantów przybywających do Wielkiej Brytanii po raz pierwszy i wracających na Wyspy po nieobecności trwającej dłużej niż 52 tygodnie.
Maksymalna kwota dodatku możliwa do uzyskania na dziecko, to na dziecko z wysokim stopniem niepełnosprawności aż 7650 funtów rocznie, czyli około 147 funtów tygodniowo.


Jednak każda rodzina jest rozpatrywana indywidualnie  i osoby ubiegające się o to świadczenie mogą skorzystać z kalkulatora na stronie www.gov.uk/tax-credits-calculator. Po wpisaniu danych dotyczących rocznych dochodów rodziny, sytuacji finansowej partnera, wieku dzieci, dowiemy się, czy i w jakiej wysokości przysługuje nam Child Tax Credit.

zaloguj się:

Czytaj:

Polacy mają opinie narodu wiecznie niezadowolonego. Faktycznie bardzo często narzekamy,...
Rejestracja czasu pracy jest obecnie standardem w większości firm w...
Każda osoba zatrudniona na umowę o pracę w razie choroby...
Dla jednych wakacje to czas beztroskiego wypoczynku. Dla innych miesiące...
Każdy pracownik, posiadający umowę o pracę ma prawo do corocznego...

najciekawsze:

Praca za granicą jest jednym z najbardziej ekscytujących sposobów na podróże długoterminowe. Nie tylko czyni to podróżowanie tańszym, ale...